ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 11111102

Codi de l'assignatura: 11111102

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT FISIOLÒGIC DEL NEN

Professor/a: Jordi Miró Martínez

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

TEMARI DE L’ASSIGNATURA: “DESENVOLUPAMENT FISIOLÒGIC DEL NEN”

 

A MODE D’INTRODUCCIÓ

            Tema 1: ¿Què és el desenvolupament (fisiològic) i per què hauríem d’estudiar-lo?: al voltant dels objectius de l’assignatura

 

UNITAT DIDÀCTICA I: EL PERÍODE PRENATAL

            Tema 2:             Factors genètics: Aspectes generals i conseqüències pràctiques

            Tema 3:             Desenvolupament prenatal

 

UNITAT DIDÀCTICA II: NAIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

            Tema 4:        Naixement i creixement somàtic

            Tema 5:             Coordinació nerviosa

            Tema 6:            Coordinació hormonal

            Tema 7:             Alimentació i nutrició

            Tema 8: Altres hàbits fisiològics: la son i els esfínters

           

 

UNITAT DIDÀCTICA III: EDUCACIÓ SANITÀRIA

            Tema 9:             Educació per a la salut a l'escola i la prevenció de riscs

            Tema 11:             Malalties més freqüents a l’infant

 

Objectius:

 

Adquirir els coneixements bàsics sobre el creixement i desenvolupament que ajudin al mestre d'educació infantil a entendre quines són les necessitats i l'evolució en aquesta etapa. Es tractaran diferents aspectes maduratius del nen, hàbits fisiològics i de salut i higiene infantil.

 

Bibliografia:

 

UNITAT DIDÀCTICA I:

Behrman, R.E. i Vaughan, V.C. (Dirs.) (1991). Nelson: Tratado de Pediatría (13a. edició). Nova York: McGraw-Hill.

Papalia, D.E. i Wendkos-Olds, S. (1992). Desarrollo humano (4a. edició). Colombia: McGraw-Hill (Original 1992).

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1996). Psicología infantil. Barcelona: Ariel (Original 1992).

 

UNITAT DIDÀCTICA II:

Behrman, R.E. i Vaughan, V.C. (Dirs.) (1991). Nelson: Tratado de Pediatría (13a. edició). Nova York: McGraw-Hill.

Berk, L.E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente (4ª. Edición). Madrid: Prentice Hall Iberia. (Original de 1997).

Brown, T.S. i Wallace, P.M. (1997) Psicología fisiológica. México: Interamericana.

Gavino, A. (1995). Problemas de alimentación en el niño. Manual práctico para su prevención y tratamiento. Madrid:Pirámide.

Illingworth, R.S: (1992). Desarrollo del lactante y del niño (9a. edició). Londres: Churchill Livingstone (Original 1987).

Papalia, D.E. i Wendkos-Olds, S. (1992). Desarrollo humano (4a. edició). Colombia: McGraw-Hill (Original 1992).

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1996). Psicología infantil. Barcelona: Ariel (Original 1992).

 

 

UNITAT DIDÀCTICA III:

 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1989). Orientacions i programes. Educació infantil per a la salut a l’escola (3a. edició). Barcelona: Secretaria General del Departament d’Ensenyament.

Generalitat de Catalunya. Departament de Governació (1996). Guia per a la prevenció d’accidents i incendis a la llar i el lleure. Barcelona: Autor.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social (1992). Guia per a la prevenció dels accidents infantils. Barcelona: Servei de Publicacions de la Secretaria General.

Ripoll, J., Ramis, J. Martínez, R. (1980). El vostre fill. Puericultura per als pares. Barcelona: Laia

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

Tipus d'avaluació: Examen escrit de preguntes d'opció múltiple, que inclourà tots aquells aspectes tractats durant el curs (80% de la nota). Treball pràctic relacionat amb el temari de l'assignatura (20% de la nota)

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

 

Núm. de crèdits ECTS: 4,5