ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2004 - 05

Curs: Quart   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11022121
Intervenció Psico-Educativa en els Processos i Contextos de l'Aprenentatge (Pla 1993)
3
Oblig.
11022027
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions (Pla 1993)
3
Troncal
11022255
Psicofarmacologia Drogodependències (Pla 1993)
6
Opt.
11022120
Raonament i Solucions de Problemes (Pla 1993)
3
Oblig.
11022212
Tècnica Psicoanalítica (Pla 1993)
6
Opt.
11022251
Tècniques de Formació Personal (Pla 1993)
3
Opt.