ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2004 - 05

Curs: Quart   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11022025
Intervenció Psico-Educativa en els Trastorns d'Aprenentatge Instrumental (Pla 1993)
3
Troncal
11022223
Intervenció Psico-Motriu (Pla 1993)
6
Opt.
11022029
Introducció a la Psicologia del Pensament (Pla 1993)
3
Troncal
11022114
Psicobiologia Clínica (Pla 1993)
6
Oblig.
11022110
Psicologia de la Comunicació (Pla 1993)
6
Oblig.
11022209
Psicopatologia Infantil i Juvenil (Pla 1993)
6
Opt.
11022210
Psicopatologia de l'Adult (Pla 1993)
6
Opt.
11022249
Tècniques de Selecció de Personal (Pla 1993)
6
Opt.