ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2004 - 05

Curs: Segon   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161104
AnÓlisi del Comportament Psicosocial: EstratŔgies i MŔtodes
4,5
Troncal
11161204
Cogniciˇ i Conflictes Interpersonals
6
Opt.
11161102
Desenvolupament Psicomotriu
4,5
Oblig.
11161244
GenŔtica de la Conducta
4,5
Opt.
11161005
Percepciˇ i Atenciˇ
9
Troncal
11161211
Personalitat i Conducta Antisocial
4,5
Opt.
11161209
Personalitat i Salut
4,5
Opt.
11161009
Psicologia Fisiol˛gica
9
Troncal
11161216
Psicologia Social del Esport
4,5
Opt.
11161004
Psicometria
6
Oblig.