ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2004 - 05

Curs: Primer   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161008
Fonaments de Neurociencia
9
Troncal
11161006
Motivació i Emoció
6
Troncal
11161003
Psicoestadística
12
Troncal
11161013
Psicologia Diferencial
4,5
Troncal
11161014
Psicologia Social
9
Troncal
11161010
Psicologia del Desenvolupament
9
Troncal