ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2004 - 05

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161104
Anàlisi del Comportament Psicosocial: Estratègies i Mètodes
4,5
Troncal
11161101
Aprenentatge i Condicionament
4,5
Troncal
11161001
Avaluació Psicològica
9
Troncal
11022215
Avaluació de la Personalitat (Pla 1993)
6
Opt.
11161204
Cognició i Conflictes Interpersonals
6
Opt.
11161106
Desenvolupament Cognitiu
4,5
Obligàtoria
11161102
Desenvolupament Psicomotriu
4,5
Oblig.
11161103
Desenvolupament Socioafectiu
4,5
Oblig.
11161011
Desenvolupament de l'Adult i la Vellesa
4,5
Troncal
11161225
Emoció, Ansietat i Estrès
6
Opt.
11161008
Fonaments de Neurociencia
9
Troncal
11161244
Genètica de la Conducta
4,5
Opt.
11161002
Història de la Psicologia
6
Troncal
11022121
Intervenció Psico-Educativa en els Processos i Contextos de l'Aprenentatge (Pla 1993)
3
Oblig.
11022025
Intervenció Psico-Educativa en els Trastorns d'Aprenentatge Instrumental (Pla 1993)
3
Troncal
11022223
Intervenció Psico-Motriu (Pla 1993)
6
Opt.
11022027
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions (Pla 1993)
3
Troncal
11022029
Introducció a la Psicologia del Pensament (Pla 1993)
3
Troncal
11022211
Modificació de la Conducta (Pla 1993)
6
Opt.
11161006
Motivació i Emoció
6
Troncal
11022202
Paquets Informàtics en Anàlisis de Dades (Pla 1993)
6
Opt.
11161005
Percepció i Atenció
9
Troncal
11161211
Personalitat i Conducta Antisocial
4,5
Opt.
11161209
Personalitat i Salut
4,5
Opt.
11022114
Psicobiologia Clínica (Pla 1993)
6
Oblig.
11161247
Psicobiologia del Cicle Vital
6
Opt.
11161003
Psicoestadística
12
Troncal
11022255
Psicofarmacologia Drogodependències (Pla 1993)
6
Opt.
11161220
Psicologia Comercial i del Consum
4,5
Opt.
11161013
Psicologia Diferencial
4,5
Troncal
11161105
Psicologia Experimental
9
Obligatòria
11161009
Psicologia Fisiològica
9
Troncal
11161014
Psicologia Social
9
Troncal
11161107
Psicologia Social Aplicada
4,5
Obligatòria
11161216
Psicologia Social del Esport
4,5
Opt.
11022110
Psicologia de la Comunicació (Pla 1993)
6
Oblig.
11161007
Psicologia de la Memòria
6
Troncal
11161012
Psicologia de la Personalitat
4,5
Troncal
11161010
Psicologia del Desenvolupament
9
Troncal
11161004
Psicometria
6
Oblig.
11022209
Psicopatologia Infantil i Juvenil (Pla 1993)
6
Opt.
11022210
Psicopatologia de l'Adult (Pla 1993)
6
Opt.
11022245
Psicosociologia de l'Administració de Recursos (Pla 1993)
3
Opt.
11022120
Raonament i Solucions de Problemes (Pla 1993)
3
Oblig.
11161108
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia
4,5
Obligatòria
11022212
Tècnica Psicoanalítica (Pla 1993)
6
Opt.
11022214
Tècniques Projectives (Pla 1993)
6
Opt.
11022251
Tècniques de Formació Personal (Pla 1993)
3
Opt.
11022249
Tècniques de Selecció de Personal (Pla 1993)
6
Opt.