ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2002 - 03

Codi
Assignatura
Crèdits
15031011
Direcció i Gestió de Personal I
6
15031013
Pràctiques Integrades I
6
15031211
Psicologia de la Negociació en Conflictes
4,5
15061020
Psicologia de les Organitzacions
3
15061019
Psicologia del Treball
3
15061216
Tècniques de Selecció
3