ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Curs: Quart  Quadrimestre: Segon

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274131
11022231
Aspectes Psicològics de l'Orientació Professional
1,5
Opt.
274063
11022121
Intervenció Psico-Educativa en els Processos i Contextos de l'Aprenentatge
3
Oblig.
274034
11022027
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions
3
Troncal
274106
11022206
Mètodes Informàtics en Psicologia
6
Opt.
274135
11022235
Programes i Sistemes d'orientació Professional
1,5
Opt.
274155
11022255
Psicofarmacologia Drogodependències
6
Opt.
274055
11022113
Psicologia Social Aplicada
6
Oblig.
274127
11022227
Psicologia del Superdotat
6
Opt.
274062
11022120
Raonament i Solucions de Problemes
3
Oblig.
274112
11022212
Tècnica Psicoanalítica
6
Opt.
274151
11022251
Tècniques de Formació Personal
3
Opt.