ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Curs: Tercer  Quadrimestre: Segon

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274139
11022239
Ergonomia
6
Opt.
274061
11022119
Intervenció i Tractament Psicològic II
3
Oblig.
274133
11022233
La Intervenció Didàctica en Educació Especial
4,5
Opt.
274111
11022211
Modificació de la Conducta
6
Opt.
274126
11022226
Psicologia Deficiència Mental II
4,5
Opt.
274030
11022024
Psicologia de l'Educació II
3
Troncal
274053
11022111
Psicologia de la Instrucció
3
Oblig.
274035
11022028
Psicologia del Llenguatge
6
Troncal
274027
11022021
Psicopatologia
6
Troncal
274145
11022245
Psicosociologia de l'Administració de Recursos
3
Opt.