ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Curs: Segon  Quadrimestre: Segon

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274019
11021015
Desenvolupament de l'Adult i la Vellesa
6
Troncal
274014
11021013
Psicofisiologia Humana II
6
Troncal
274059
11021117
Psicologia Diferencial: Aspectes Metodològics
3
Oblig.
274007
11021006
Psicologia Experimental
6
Troncal
274057
11021115
Psicologia de l'Emoció
3
Oblig.
274058
11021116
Tècniques d'Exploració i Anàlisi Psicològic II
3
Oblig.
274025
11021106
Tècniques d'Investigació Social II
3
Oblig.