ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Curs: Primer  Quadrimestre: Segon

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274008
11021007
Aprenentatge i Condicionament
6
Troncal
274017
11021103
Desenvolupament Psico-Motriu
6
Oblig.
274018
11021104
Desenvolupament Socio-Afectiu
6
Oblig.
274012
11021011
Fonaments de Neurociencia
6
Troncal
274023
11021019
Processos Psicosocials i Comportament Col·lectiu
6
Troncal
274005
11021005
Psicologia Matemątica II
6
Troncal