ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
173205
15031011
Direcció i Gestió de Personal I
6
173307
15031211
Psicologia de la Negociació en Conflictes
4,5
173213
15031002
Psicologia del Treball
6
173306
15031210
Tecniques de Selecció i Formació de Personal
4,5