ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274008
11021007
Aprenentatge i Condicionament
6
Troncal
274131
11022231
Aspectes Psicològics de l'Orientació Professional
1,5
Opt.
274001
11021001
Avaluació Psicològica
6
Troncal
274016
11021102
Desenvolupament Cognitiu i del Llenguatge
6
Oblig.
274017
11021103
Desenvolupament Psico-Motriu
6
Oblig.
274018
11021104
Desenvolupament Socio-Afectiu
6
Oblig.
274019
11021015
Desenvolupament de l'Adult i la Vellesa
6
Troncal
274132
11022232
Diagnòstic Educatiu
3
Opt.
274134
11022234
Dificultats d'aprenentatge i Intervenció Educativa
3
Opt.
274139
11022239
Ergonomia
6
Opt.
274141
11022241
Filosofia de la Psicologia
6
Opt.
274012
11021011
Fonaments de Neurociencia
6
Troncal
274003
11021003
Historia de la Psicologia
6
Troncal
274063
11022121
Intervenció Psico-Educativa en els Processos i Contextos de l'Aprenentatge
3
Oblig.
274031
11022025
Intervenció Psico-Educativa en els Trastorns d'Aprenentatge Instrumental
3
Troncal
274129
11022229
Intervenció Psico-Educativa Trastorns Desenvolupament
6
Opt.
274123
11022223
Intervenció Psico-Motriu
6
Opt.
274034
11022027
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions
3
Troncal
274121
11022221
Intervenció Psicopedagògica en el Curriculum I
3
Opt.
274028
11022022
Intervenció i Tractament Psicològic I
3
Troncal
274061
11022119
Intervenció i Tractament Psicològic II
3
Oblig.
274037
11022029
Introducció a la Psicologia del Pensament
3
Troncal
274060
11021118
Introducció dels Mètodes en Psicologia
3
Oblig.
274133
11022233
La Intervenció Didàctica en Educació Especial
4,5
Opt.
274152
11022252
Les Organitzacions Educatives
3
Opt.
274111
11022211
Modificació de la Conducta
6
Opt.
274106
11022206
Mètodes Informàtics en Psicologia
6
Opt.
274154
11022254
Neurofisiologia Cognitiva
6
Opt.
274102
11022202
Paquets Informàtics en Anàlisis de Dades
6
Opt.
274009
11021008
Percepció i Atenció
6
Troncal
274023
11021019
Processos Psicosocials i Comportament Col·lectiu
6
Troncal
274135
11022235
Programes i Sistemes d'orientació Professional
1,5
Opt.
274056
11022114
Psicobiologia Clínica
6
Oblig.
274119
11022219
Psicodiagnòstic Escolar
3
Opt.
274155
11022255
Psicofarmacologia Drogodependències
6
Opt.
274013
11021012
Psicofisiologia Humana I
6
Troncal
274014
11021013
Psicofisiologia Humana II
6
Troncal
274125
11022225
Psicologia Deficiència Mental I
1,5
Opt.
274126
11022226
Psicologia Deficiència Mental II
4,5
Opt.
274059
11021117
Psicologia Diferencial: Aspectes Metodològics
3
Oblig.
274021
11021017
Psicologia Diferencial: Aspectes Teòrics
3
Troncal
274007
11021006
Psicologia Experimental
6
Troncal
274004
11021004
Psicologia Matemàtica I
6
Troncal
274005
11021005
Psicologia Matemàtica II
6
Troncal
274055
11022113
Psicologia Social Aplicada
6
Oblig.
274029
11022023
Psicologia de l'Educació I
3
Troncal
274030
11022024
Psicologia de l'Educació II
3
Troncal
274057
11021115
Psicologia de l'Emoció
3
Oblig.
274052
11022110
Psicologia de la Comunicació
6
Oblig.
274053
11022111
Psicologia de la Instrucció
3
Oblig.
274011
11021010
Psicologia de la Memòria
6
Troncal
274010
11021009
Psicologia de la Motivació
3
Troncal
274015
11021014
Psicologia del Desenvolupament
6
Troncal
274035
11022028
Psicologia del Llenguatge
6
Troncal
274127
11022227
Psicologia del Superdotat
6
Opt.
274033
11022026
Psicologia del Treball i Les Organitzacions
6
Troncal
274051
11022109
Psicometria
6
Oblig.
274027
11022021
Psicopatologia
6
Troncal
274110
11022210
Psicopatologia de l'Adult
6
Opt.
274145
11022245
Psicosociologia de l'Administració de Recursos
3
Opt.
274062
11022120
Raonament i Solucions de Problemes
3
Oblig.
274022
11021018
Teoria i Mètodes en Psicologia Social
3
Troncal
274020
11021016
Teories de la Personalitat
6
Troncal
274036
11022108
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia
3
Oblig.
274054
11022112
Trastorns del Desenvolupament
6
Oblig.
274112
11022212
Tècnica Psicoanalítica
6
Opt.
274114
11022214
Tècniques Projectives
6
Opt.
274002
11021002
Tècniques d'Exploració i Anàlisi Psicològic I
3
Troncal
274058
11021116
Tècniques d'Exploració i Anàlisi Psicològic II
3
Oblig.
274024
11021105
Tècniques d'Investigació Social I
3
Oblig.
274025
11021106
Tècniques d'Investigació Social II
3
Oblig.
274151
11022251
Tècniques de Formació Personal
3
Opt.
274149
11022249
Tècniques de Selecció de Personal
6
Opt.