ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2000 - 01

Curs: Quart  Quadrimestre: Primer

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274132
11022232
Diagnòstic Educatiu
3
Opt.
274134
11022234
Dificultats d'aprenentatge i Intervenció Educativa
3
Opt.
274141
11022241
Filosofia de la Psicologia
6
Opt.
274031
11022025
Intervenció Psico-Educativa en els Trastorns Aprenentatge Instrumental
3
Troncal
274129
11022229
Intervenció Psico-Educativa Trastorns Desenvolupament
6
Opt.
274123
11022223
Intervenció Psico-Motriu
6
Opt.
274037
11022029
Introducció Psicologia del Pensament
3
Troncal
274152
11022252
Les Organitzacions Educatives
3
Opt.
274056
11022114
Psicobiologia Clínica
6
Oblig.
274052
11022110
Psicologia de la Comunicació
6
Oblig.
274109
11022209
Psicopatologia Infantil i Juvenil
6
Opt.
274110
11022210
Psicopatologia de l'Adult
6
Opt.
274149
11022249
Tècniques de Selecció de Personal
6
Opt.