ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2000 - 01

Curs: Primer  Quadrimestre: Primer

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Tipus
274003
11021003
Historia de la Psicologia
6
Troncal
274009
11021008
Percepció i Atenció
6
Troncal
274004
11021004
Psicologia Matemątica I
6
Troncal
274015
11021014
Psicologia del Desenvolupament
6
Troncal
274022
11021018
Teoria i Mčtodes en Psicologia Social
3
Troncal
274020
11021016
Teories de la Personalitat
6
Troncal